Allidrett

ALLIDRETTSTILBUD FOR BARN FØDT I 2018, 2019 OG 2020

Alle årskullene trener sammen i gymsalen på onsdager fra kl. 17.00 – 18.00.

Sted: Gymsalen på Åsen skole, dersom ikke annet er oppgitt.
Gymsalen er stengt i skolens ferier, hele desember og andre enkelt dager. Hvilke enkeltdager det er, vil dere få beskjed om.

Hovedfokuset i allidrett er lek og bevegelsesglede, og at barna får prøvd mange forskjellige aktiviteter og idretter. Idretten i Vikåsen er foreldrebasert, noe som betyr at for å få til et tilbud til barna er vi avhengige av at foreldre påtar seg trenerrollen. Dere kan være flere som deler på ansvaret.

Fokuset for allidretten er bevegelsesglede og lek. I løpet av året skal barna få være med på ulike aktiviteter og leker, men det viktigste av alt er at det skal være gøy og at det skal være på barnas premisser.

Da håper vi å se mange ivrige barn på allidretten fremover!

Påmelding:
Send en mail til camillabye@live.no. Påmeldingen må inneholde: navn på barnet, fødselsdato og adresse, samt foresattes navn, telefonnummer og mailadresse. Dere vil da bli lagt til i Spond. Dette er en nettside med tilhørende app som innkaller til trening med påmelding, det blir gitt informasjon her og fakturaene vil komme på denne siden. Her blir det også gitt beskjed dersom gymsalen er stengt. Det er viktig at dere krysser av på at dere er forelder når dere mottar en link, slik at dere blir registrert riktig.

Kontingent:
For skoleåret 2023/2024 må barna meldes inn i Vikåsen og betale medlemsavgift på kr. 300,-. I tillegg kommer en særavgift på kr. 400,- for å delta. Disse avgiftene kommer henholdsvis rett etter oppstart og på nyåret. I tillegg arrangerer MIF Ski noe som kalles Onsdagsrenn for barn om vinteren. Dette må det betales for ved påmelding av hvert enkelt barn. Tidligere kostet dette kr. 200,- så rundt denne prisen vil det være i år også.

Aktiviteter

 • Hinderbane
 • Stafetter
 • Turn
 • Håndball
 • Innebandy
 • Fotball
 • Skøyter/bandy
 • Orientering rundt skolens område
 • Sykling
 • Ski
 • og mye mer

Dette kan være et eksempel på en årskarusell slik at barna er innom mange forskjellige aktiviteter:

September:
Hinderløype, sangleker, regelleker, ball-lek

Oktober:
Fotball: Ball-lek, rompefotball, hjørnefotball, korte kamper

November:
Innebandy: Ball-lek, korte kamper, øve med kølle, regel-lek

Desember (gymsal stengt):
Lek ute: Refleksjakt, lydgjemsel, orientering, aking

Januar:
Onsdagsrenn på MIF-hytta – Gymsal ved snømangel

Februar:
Onsdagsrenn på MIF-hytta – Gymsal ved snømangel

Mars:
Hinderløype, sangleker, regelleker, ball-lek

April:
Fotball / Sykkel: Ball-lek, rompefotball, hjørnefotball, korte kamper, sykkeltrening ute – lek på sykkel

Mai:
Orientering – tur/lek i skogen. Stjerneorientering