Banner

Overwatch

Introduksjon

Overwatch er et «first person shooter» lagspill for to lag på 5 spillere. Spillet foregår på en avgrenset arena, som for eksempel et havneområde, et herskapshus eller lignende. Lagene består av spillere i tre klasser (tank, dps og support). Som på et fotball-lag hvor man har angrepsspillere, forsvarsspillere og keeper, så har de tre klassene forskjellige roller i på laget. Spillet går over én eller flere omganger, hvor hver omgang foregår på et kart. Hvert kart har én spillmodus. Lagene spiller en eller flere runder på kartet (avhengig av spillmodusen) til det blir kåret en vinner av omgangen (kartet). Når alle kartene er spilt ferdig, vinner laget med flest vunede omganger. Første gang du ser en Overwatch-kamp, kan den fremstå som ganske kaotisk, med masse som skjer hele tiden. Man kommer dog fort inn i de forskjellige kartene, og skjønner dermed mer av hva som skjer i matchen, så ikke la deg skremme. Overwatch er en utpreget lagsport, hvor sammensetningen av laget, og hvordan samarbeidet fungerer mellom spillerne er viktigere enn hver enkelt spillers ferdigheter. Dette fremmer læring i å «gjøre sin tildelte oppgave i et lag», lagledelse, planlegging og kommunikasjon.

Klasser


  • Laget har én tank. Dette er en stor og kraftig spiller som tåler mye. En tank bestemmer mye hvordan laget skal spille i gitte situasjoner, og skal så godt som mulig beskytte de andre lagmedlemmene fra å ta for mye skade.


  • Laget har to DPS-spillere. DPS står for «Damage Per Second», og dette er lagets angrepsspillere. De tåler ikke like mye skade som tanken, men gir motstanderne mye mye skade på kort tid. De har som oppgave å ta ut spillere på det andre laget.


  • Laget har to supportspillere. Dette er allsidige spillere som har støttefunksjoner i lagoppstillingen. Støtte kan for eksempel være å helbrede skadde spillere, eller gi ekstra boost til angrepsspillerne. Support spillerne kan også bidra med skade på motstanderne, men gir ikke like mye skade som DPS-spillerne gir. Hovedfokus er likevel oftest og holde tanken og de andre spillerne i live.

Spillmoduser

Under følger en rask beskrivelse av spillmoduser som spilles i turneringene vi deltar i:


  • Control: Her kjemper lagene om å dominere et område midt på kartet. Når et lag har sine spillere innenfor området, mens motstanderlaget ikke har noen, så «dominerer» det første laget. En teller vil da begynne å gå oppover fra 0 til 100%. Hvis det andre laget får spillere inn på området, eller alle motstanderens spiller ut av området, så stopper telleren. Første lag til 100% vinner.


  • Escort: Her skal det ene laget eskortere et kjøretøy fra start til mål på tid. Så lenge det kun er lagets egne spillere i nærheten av kjøretøyet, vil det bevege seg fremover. Når tiden går ut fordi kjøretøyet er fremme, eller fordi tiden går ut, så bytter lagene roller. Den som får sitt kjøretøy lengst i løpet av tilmålt tid vinner.


  • Push: Her kjemper lagene om å dytte barrikader inn på motstanderens banehalvdel på tid. Det startes med to barrikader og en stor robot på midten. Hvis et lag dominerer roboten, vil den dytte dette lagets barrikade fremover. Det laget som har fått sin barrikade lengst når tiden er omme, eller klarer å dytte sin barrikade helt inn på motstanderens banehalvdel vinner.

  • Hybrid: Dette er en blanding av control og escort. Du har ett angripende og ett forsvarende lag. Det angripende laget skal først dominere et område på kartet, for deretter å eskortere et kjøretøy mot mål. Når første laget har kommet helt i mål, eller tiden har gått ut, bytter lagene plass. Det laget som får sitt kjøretøy lengst innen tiden går ut, vinner.

Aldersgrenser

Spillet har en anbefalt aldersgrense på 12 år. Vi har bestemt oss for at de som har fylt 11 år, kan få være med hvis de har foresattes tillatelse. Øvre aldersgrense er til og med 19 år.

Lagoppsett

Vi forsøker å dele inn i lag etter ferdighet og alder. Vi ønsker så like spillere som mulig på hvert lag. Det er også slik at noen lag spiller i serien, mens andre ikke gjør det enda.

Se også

Youtube