Det handler om respekt, ikke sant?

Fair Play er mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen!

Gjennom avtalen mellom Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Tipping AS, er Norsk Tipping generalsponsor for området Fair Play. NFF og Norsk Tipping vil jobbe aktivt sammen for å styrke arbeidet med Fair Play i hele norsk fotball.

NFFs hovedmål er å skape en bedre fotballaktivitet ute i våre mer enn 25.000 lag. Barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) er våre prioriterte målgrupper, men alle i fotballfamilien skal trives og ha det gøy med fotballen.

Alle som har lyst til å spille fotball er velkommen og skal få et fotballtilbud i klubben sin. Ingen stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller av andre grunner.

Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, media og andre aktører i fotballen har alle et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Alle har også et ansvar for å endre og/eller påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.

Norges Fotballforbund og Norsk Tipping arbeider sammen om en aktivitetsplan for å styrke arbeidet med Fair Play gjennom konkrete tiltak ut mot de ulike målgruppene i fotballen.NFF og Norsk Tipping vil samarbeide med klubbene for å bevisstgjøre følgende tre områder innenfor Fair Play:

På lag mot mobbing

Vi tar avstand fra mobbing, både i og utenfor fotballmiljøene. Fotballen skal være en positiv og trivselsfremmende aktivitet for alle.

Fargerik Fotball – mot vold og rasisme

Vi tolererer ingen form for rasisme eller vold i fotballen. Fotballen skal være åpen og inkluderende for alle.

Spill fair!

Vi skal sammen sørge for at fotballen preges av fairspillende aktører, både på og utenfor fotballbanen. Trenernes og spillernes holdninger til medspillere, motspillere og ikke minst dommere, må preges av respekt og forståelse i alle sammenhenger. Alle tilknyttet toppfotballen må være seg sitt ansvar bevisst som forbilder for barn og ungdom. Negativ atferd sprer uheldige signaler til alle de hundretusener som er involvert i norsk fotball.

La oss sammen ta norsk fotball et steg videre – også på dette området!

”Fotball er vårt eget spill” ”Tipping er vårt eget spill”
Les mer på Norges Fotballforbund

For trenere og ledere

Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd. Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan invitere spillere og dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring.

Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår:

Betydningen av dommerens situasjon og funksjon
At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie
Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser
At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for kjeftbruk
Betydningen av å følge regelverket – det tjener alle parter, og dermed også spillet

For spillere

Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette Fair Play-ånd. Det er kanskje enkelt å si, men hva betyr det?

Fair Play betyr at du som spiller må:

 • Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater
 • Unngå stygt spill og filming
 • Skape trygghet og god lagånd på banen

Fair Play-ånden skal vokse fram ved:

 • Å trene og spille kamper med godt humør
 • Å behandle motstanderne med respekt
 • Å hjelpe skadet spiller uansett lag
 • Å takke motstanderen etter kampen
 • Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren

Slik skal Fair Play-hilsen gjennomføres før kampen:

 • hjemmelaget tar initiativet når alle spillerne har stilt seg opp
 • lagkapteinen står først i rekken og leder an laget, lagleder er sist i rekken
 • hjemmelaget hilser først på dommer eller dommertrio, deretter bortelagets kaptein og de øvrige spillerne
 • til slutt hilser bortelagets spillere på dommer eller dommertrio ledet an av kapteinen

Slik skal Fair Play-hilsen gjennomføres etter kampen:

 • bortelaget tar initiativet når alle spillerne har stilt seg opp
 • lagkapteinen står først i rekken og leder an laget, lagleder er sist i rekken
 • begge lagene takker for kampen på samme måte som før kampen

Holdningskontrakt

I vår klubb vil vi legge vekt på å skape gode holdninger som forplikter både spillere, trenere/lagledere og foreldre/foresatte så lenge de er med i klubben.

I barnefotball(6-12 år) inngås det derfor en holdningsavtale mellom klubben, trenere/lagledere og foreldre/foresatte. En tilsvarende avtale benyttes også i ungdomsfotballen, men da også med spilleren.

Vi ønsker å skape et godt miljø hvor fotball og sosialt felleskap bidrar til å skape trygghet og trivsel for den enkelte. Klubben ønsker å være en sentral aktør i nærmiljøet for å skape gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. Derfor er positive holdninger noe av det vi setter fokus på.

I vår klubb ønsker vi at alle skal ha en positiv adferd og bidra positivt i miljøet, slik at alle trives. Fotball er for alle – og i vår klubb er alle like verdifulle!

Derfor har vi laget en holdningskontrakt som spiller og trener skal signere på. Den kan du hente her. (word)

For foreldre

Foreldrevettregler:

Møt opp på trening og kamp
– barna ønsker det

Gi oppmuntring til alle spillerne
– ikke bare ditt eget barn

Gi oppmuntring i medgang og motgang

Respekter trener/lagleders bruk av spillere
– seriøse innspill kan du gi etter kampen

Se på dommeren som en veileder
– respekter avgjørelsene

Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta
– ikke press

Spør om kampen var morsom og spennende
– ikke bare om resultatet

Sørg for riktig og fornuftig utstyr
– men ikke overdriv

Vis respekt for klubbens arbeid
– delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball
– ikke du

Vis respekt for andre
– ikke røyk på sidelinja

Husk at barna gjør som du gjør
– ikke som du sier