Politiattest

Krav om politiattest i Vikåsen IL

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Vikåsen IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Ansvarlig for Politiattest i Vikåsen IL;

Johan Olaf Førde, johan.olaf.forde@gmail.com, 93006674

Alle parter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Se ellers informasjon på Norges Idrettsforbunds sider; https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/


Innhenting på en-to-tre:

1: Vedlegget til søknaden om politiattest fås ved henvendelse til Johan Olaf Førde. 

2: Søknaden gjøres online, https://attest.politi.no/

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Johan Olaf Førde.

Vikåsen IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.