Fotballsesongen våren 2024

Vikåsen trener f.o.m januar til april hver søndag i Mjøndalshallen. I løpet av vinterhalvåret trener noen av lagene også i gymsalen på Åsen skole. I april trekker vi treningene ut på den snøfrie Vikåsenbanen. Sesongen starter i april og det jobbes godt for å være klare til sesong.

I 2024 sesongen vil Vikåsen IL tilby allidrett for alle barn født 2019 til 2020 og fotball for både gutter og jenter fra og med 2018 kullet. Vi har lag i alle de yngste klassene. Lurer du på når og hvor så ta kontakt med trener eller lagleder på hvert enkelt lag. Se egne sider for oversikt over kontaktpersoner.