Historien

Vikåsen Idrettslag ble stiftet av noen menn, nærmest en kameratgjeng i Åsen. I begynnelsen av bøkene som er funnet står det følgende:


«Den 22-8-1938 blev der i Aasen krets innkaldt til møte hos A. Wilson med det formaal aa danne en idrettsforening. Som styrer blev valgt formann A. Wilson, Viseformann Jørgen Aasen, Kasserer J. Olafsen, Sekretær Kjell Olaufsen, Styremedlem Sverre Haugen. Kontigent blev fastsatt kr. 0,25 pr mnd
Foreningens Navn blev Aasen Idrettslag.»

En av stifterne her Alexander Wilson. I forbindelse med hans bortgang i 1962 ble det laget et bilde av han – som den dag i dag henger på Åsen hytta.

I 1939 ble det bygd en hoppbakke på dugnad – Halfdanbakken. Aasen Idrettslag fikk lov til å bygge den på tomten til Halvdan Johansen i Kalkbruddet. Sesongen startet med klubbrenn, kombinert hopp og langrenn. Det var arrangert lagkonkurranse med MIF. Hopprenn i Halvdanbakken og skirenn på MIF hytta – Åsen vant denne 🙂

Vi hadde mange gode utøvere på denne tiden og det ble primært konkurrert i hopp og skirenn. Klubbgenser var ensfargede mørkblå med krage og knapper.

22.oktober 1939 ble det dannet Damegruppe. Damene ville også være med å konkurrere, og det var de som sto for mye av den sosiale aktiviteten utover i årene. Damegruppa og herregruppa har vært drevet adskilt, men med felles styremøter de senere årene. Gruppene ble slått sammen i 1980, men damegruppa holdt likevel egne møter.

Klubben hadde 60 medlemmer i 1939.

Under krigen holdt de fleste andre idrettsklubber seg passive, men Åsen hadde både sosiale aktiviteter og noen sportslige. Hopp, skirenn og slalåm. Slalåmbakken gikk fra Trollbrua og ned til jordet. Siden konkurransene var illegale ble de fleste listene tilintetgjort etter premieutdeling. Etter krigen ble all aktivitet gjenopptatt, og klubben hadde noen aktive år – særlig på ski og hopp.

I en periode hadde Åsen 3 hoppbakker:

1. Halvdanbakken – ved kalkbruddet. Dette var en stor og flott bakke hvor de hadde mange hopprenn.
2.Persanbakken – fra Iverskroken til Kalkbanen.
3.Futemurer’n – en liten bakke fra skolen og ned til Åsendammen.

Hoppbakkene ved Kalkfabrikken ble ødelagt når det kom bebyggelse der…

I april 1946 kjøpte Åsen Idrettslag tomta der Åsen hytta ligger. Den ble kjøpt av grunneier Borger M. Soløs for kr. 550,-. Det ble prutet ned fra kr. 800,- til 550,-, og det var kontant betaling med kvittering.

Det ble søkt til kommunen om å få bygge badstue med tilhørende rom, som da skulle brukes til trening og renn. Hytta ble bygget på dugnad og sto ferdig i 1949. Ble senere kalt «badet», for det var ikke vanlig med dusj i hjemmene på den tiden.

Det har vært mye festligheter på Åsenhytta opp gjennom årene. Åsen IL har vært arrangert St. Hans fester, nyttårsfester, juletrefester, barnefester, ungdomsfester, eldrefester for pensjonister og skifester etter klubbrenn om våren. Det har til og med vært gudstjeneste på Åsen hytta. Og siden de vanligvis er på søndagsmorgen – og festene på lørdagskvelden – var
det en dugnadsgjeng som kom og vasket kl 0600 om morgenen. Hytta ble senere også leid ut til andre arrangementer.

Det har også bodd amerikanere på hytta i en periode etter krigen. De hjalp til med å gjenoppbygge Norge!

Hytta har gjennom årene blitt ombygd og pusset opp flere ganger.

I 1954 lagde Åsen IL en egen lovbok (liten bok). I den står det blant annet:

«Åsen Idrettslags formål er å samle Åsen kretsens befolkning om idrettssaken uansett alder og politisk oppfatning. Å gjøre folk bekjent med hvilken verdi idretten har så vel i den fysikalske som i den moralske oppdragelse i særdeleshet når det gjelder ungdommen. Adgang til å bli medlem i Åsen Idrettslag har alle som er ferdige på folkeskolen og som er bosatt innen Åsen skolekrets. Årlig kontigent kr. 3,00.»

(Loven ble i 1982 revidert og fulgte da Norges Idrettsforbunds lovnorm.)

I 1962 startet ungdomsgruppa.

Det var noen rolige år på 60-tallet. Dårlig fremmøte på styremøter og aktiviteter. Men 1969 var et aktivt år. Da ble lysløypa lagd på dugnad. Marie Wilson dro alle stokkene inn med hest
og slede. Åpning 1. november 1969 med ordfører tilstede – og fest. Dessverre ble det uvær og strømbrudd, slik at tenningen av lysløypa skjedde noe senere.

For å få tildelt tippemidler måtte man melde seg inn i Norges Idrettsforbund og dette ble gjort i 1969, da var vi 200 medlemmer. I Norges Idrettsforbund var det allerede et lag som het Åsen Idrettslag (fra Trondheim), derfor måtte vårt idrettslag endre navn. Det ble laget en konkurranse på navneendringen og emblem. Navnet ble da Vikåsen Idrettslag og et emblem i gult og blått (som i dag er oransje og sort).

I 1970 årene var det bra aktivitet. Ski, fotball, bandy, bingo, gammeldans, ungdomsdisko på fredager.

Barnegruppa (8-13 år) startet i 1973 med diverse aktiviteter. Totalt talte medlemsmassen 270 medlemmer i 1973, hvorav 238 medlemmer var over 17 år og 32 medlemmer var under 17 år.

Fotballgruppa ble dannet i 1973. A laget rykket opp i 6. divisjon i 1977. De trente på Åsensletta og Åsendammen om vinteren. Det var et stort ønske om å få seg en gressbane/idrettsanlegg… Vikåsen IL søkte kommunen om idrettsanlegg i 1980 med bakgrunn i befolkningsvekst i Åsen. Det skulle lages idrettsanlegg i Åsen i forbindelse med ny barneskole, men dette skjedde ikke før 1988. Da fikk Vikåsen IL tildelt grusbanen. Skolen og
grusbanen har 20 års jubileum i 2008, og VIL har 70 års jubileum.

Bandygruppa ble dannet i 1975.

På 1980-tallet hadde vi orienteringsgruppe, dametrim, bandy, fotball og ski. I 1981 fikk vi nye farger på fotballdraktene. Oransje og sorte – som i dag. Ny farge på emblemet også.

Så sent som i 1986 var det hopprenn og skirenn på klubbrennet. Hyppige skikvelder. Og faktisk Vikåsen stilte med folk i de fleste turrenn i nærområdet.

Fotballgruppen lå brakk i noen år på 80-tallet. Antagelig pga manglende bane å spille på. Gruppa ble startet igjen med aldersbestemte lag når den nye skolen og grusbanen kom i 1988.

I 1989 hadde vi 490 medlemmer (iflg tall som er sendt inn til Norges Idrettsforbund). 270 medlemmer var over 17 år og 250 medlemmer var under 17 år.

I den siste årene har Vikåsen IL stort sett bare hatt idrettsaktiviteter for barn. Nå er det fotball i aldersbestemte lag og skikvelder med klubbrenn om våren (de årene det er snø). Høstavslutning med fotballagene på banen – og da spilller foreldrene mot barna. Før i tiden måtte foreldrene spille i gummistøvler… Allidretten vokser seg stadig større – og en meget
populært for de aller minste!!

Vi har arrangert aktivitetsdag ved Åsenhytta på høsten – en kjent tradisjon rett etter skolestart i august. Her er det familieaktiviteter som bla kanopadling, orientering, rebusløp, pilkasting, ridning, skyte på lasermåler, balansere på tau m.m.

I 2007 arrangerte Vikåsen IL gruscup for første og siste gang.

Pr i dag har vi ca 160 medlemmer. Flesteparten under 12 år, resten er trenere, styremedlemmer og støttemedlemmer.

I 2002 var det noen ildsjeler i styret som søkte om tippemidler, og de fikk midler til å bygge en ballbinge. Mange dugnadstimer lå bak dette prosjektet og Bingen sto ferdig i juni 2003. Det ble et kjempeflott tilbud til de unge i Åsen.

I 2008 – Vikåsen IL’s 70 års jubileum – står kunstgressbanen klar!! Vi har endelig fått vår etterlengtede flotte bane – en flott og moderne kunstgressbane. Dette er en berikelse for nærmiljøet og en kjempeflott tiltak for alle beboere i Åsen. Kunstgressbanen har hatt en prosjektgruppe som har jobbet for dette ca 7 millioners prosjektet siden 2005.

Det har vært mye jobb å gå igjennom alle styreprotokoller/bøker/papirer og annen research fra 1938 og til nå… Vil rette en spesiell takk til Mona Berg som har brukt mye tid på dette prosjektet, og en flott tale på jubileumsfesten som var i august 2008.

-Anette Green-