Solidaritetsfond

Vikåsen IL skal være for alle! Det er ikke en selvfølge at utgifter i forbindelse med idrettsaktiviteter, er noe alle kan håndtere. Vikåsen IL har et fond hvor familier som har behov for det, kan søke om økonomisk støtte. Ingen skal ekskluderes med bakgrunn i økonomi! Solidaritetsfondet er ment til og helt, eller delvis dekke medlemskontingent,…