Solidaritetsfond

Vikåsen IL skal være for alle! Det er ikke en selvfølge at utgifter i forbindelse med idrettsaktiviteter, er noe alle kan håndtere. Vikåsen IL har et fond hvor familier som har behov for det, kan søke om økonomisk støtte. Ingen skal ekskluderes med bakgrunn i økonomi! Solidaritetsfondet er ment til og helt, eller delvis dekke medlemskontingent,…

VI ER I GANG!!

Vikåsen IL er klare for å opprette E-sportgruppe og bygge E-sportrom i klubb-brakka. Midlene er på plass og løsningene er bestemt. Nå trengs dugnadsånd og pågangsmot i en kort periode for å få bygget E-sportrom. Det vil være nok av arbeidsoppgaver til alle som vil bidra. Noe arbeid krever en viss kompetanse innen oppussing og…